SOQI Oxygen Hot Spa โซกี้ ออกซิเจน สปาสุขภาพ และ ลดน้ำหนัก
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletออกซิเจนบำบัด
bulletเอนไซม์บำบัด
bulletสุคนธบำบัด
bulletดนตรีบำบัด
bulletพลัง SO Qi คืออะไร
bulletการแพทย์ทางเลือก
bulletพลังงานกับสิ่งมีชีวิต
dot
การบำบัดด้วยความร้อนจากอินฟราเรดระยะไกล
dot
bulletการบำบัดด้วยความร้อนจากอินฟาเรด
bulletรู้จักกับอินฟราเรดระยะไกล
bulletบทบาทในด้านการบำบัด
bulletอินฟราเรดระยะไกลกับสุขภาพ
bulletอินฟราเรดกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อย
bulletอินฟราเรดกับความดันโลหิตสูง
bulletอินฟราเรดกับการควบคุมน้ำหนัก
bulletอินฟราเรดกับภาวะไตวายเรื้อรัง
bulletอินฟราเรดกับการขับถ่ายสารพิษโลหะหนัก
dot
การกระตุ้นบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า
dot
bulletการบำบัดด้วยไฟฟ้าประจุลบ Electro Therapy
bulletการบำบัดด้วย Electro Reflex Energizer
dot
มาตรการต้านมะเร็ง
dot
bulletมาตรการต้านมะเร็งอย่างได้ผล
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletโปรโมชั่นพิเศษ
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
dot
สินค้ายอดนิยม
dot


chi machine - soqi, อุปกรณ์กายภาพ เครื่องจัดกระดูกสันหลัง
Soqi Far Infrared Hot House
วิธีการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1
โปรโมชั่นวันแม่ 2562


SOQI Oxygen Hot Spa ออกซิเจนสปาเพื่อสุขภาพ article

SOQI Oxygen Hot Spa เป็นนวัตกรรมใหม่ในการให้บริการด้านสุขภาพ เป็นจุดเริ่มต้นของกระบวนการล้างพิษของร่ายกายโดยมันจะไปเพิ่มออกซิเจน และปรับปรุง/พัฒนาการไหลเวียนออกซิเจนไปทั่วทั้งร่างกาย

หลักการดูแลสุขภาพของเรามุ่งเน้นไปที่การดูแลสุขภาพแบบผสมผสานไม่เฉพาะเจาะจงที่จุดใดจุดหนึ่ง  โดยวิธีการบำบัดหลายชนิดรวมไว้ในการให้บริการที่เราเรียกว่า SOQI Oxygen Hot Spa
 

แนวความคิดและที่มาของผลิตภัณฑ์และบริการของเราเริ่มจากความเชื่อที่ว่า ร่างกายเรานั้นสามารถรักษาตัวเราเองได้ตามธรรมชาติ  หากมีความสมดุลในทุกระบบ โดยเฉพาะระบบไหลเวียนโลหิต ซึ่งเป็นกระบวนการนำออกซิเจนไปหล่อเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกาย และ ทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้เป็นปกติ

หน้าที่ที่สำคัญมากอีกอย่างของระบบไหลเวียนโลหิตก็คือ การขจัดสารพิษ โดยมันช่วยเสริมประสิทธิภาพการทำงานของอวัยวะอื่นๆ ได้แก่ ต่อมน้ำเหลือง ต่อมเหงื่อ ไต ตับ ในการขจัดของเสีย


 

การที่มีสารพิษ (Toxin) ที่สะสมตกค้างอยู่ในร่างกายของเรานั้นเริ่มมาจากกการบริโภคสารพิษต่างๆ ทั้งทางตรงและทางอ้อมเข้าไป แทบจะทั้งสิ้น ในโลกยุคปัจจุบันที่เทคโนโลยี่มีการเจริญก้าวหน้าไปอย่างรวดเร็ว มีผลโดยตรงกับพฤติกรรมการบริโภคของมนุษย์เรามาก ยกตัวอย่างเช่น เราหันมาบริโภคอาหารที่มีสารเคมีจากยาปราบศัตรูพืช หรือ ฮอร์โมนเร่งผลผลิต มากกว่าในอดีตหลายเท่า หรือในแต่ละวันที่เรานั่งรถออกจากบ้านไปที่ทำงานหรือไปตามสถานที่ต่างๆ เราได้รับเอามลพิษจากฝุ่นควันเข้าไปในร่างกายโดยตรง

 

โดยปกติร่างกายของเราจะมีกลไกในการขจัดสารพิษนั้นออกจากร่างกายตามธรรมชาติอยู่แล้ว อย่างไรก็ตามในยุคปัจจุบันที่การบริโภคเอาสารพิษต่างๆเข้าไปในร่างกาย มักจะไม่มีความสมดุลกับความสามารถในการขจัดของเสีย จึงเป็นผลให้เกิดการตกค้างของสารพิษเหล่านั้น ซึ่งเมื่อเวลาผ่านไปสารพิษที่ตกค้างในกระแสเลือดมีปริมาณมากขึ้น จึงไปทำให้การไหลเวียนโลหิตแย่ลง อันเป็นสาเหตุของการเกิดโรคต่างๆ

 

SOQI Oxygen Hot Spa ประกอบด้วยกระบวนการล้างพิษ และเพิ่มออกซิเจนมันจะช่วย ปรับปรุงระบบการไหลเวียน การขนส่งออกซิเจน และ สารอาหารไปสู่ส่วนต่างๆของร่างกายอย่างมีประสิทธิผล ในขณะเดียวกัน ของเสียจะถูกขจัดออกจากร่างกายได้ง่ายขึ้น

เราเชื่อมั่นว่านี่คือวิธีการที่ดีที่สุดที่จะทำความสะอาดร่างกาย และเพิ่มประสิทธิภาพของการทำงานให้กับร่างกาย

 
SOQI Oxygen Hot Spa คือคำตอบของแนวทางการดำเนินชีวิตที่คำนึงถึงการมีสุขภาพที่ดี เพื่อช่วยให้เกิดสมดุลของสสาร และ พลังงาน ที่ร่างกายต้องการ ผ่านการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการพิสูจน์และยอมรับทางการแพทย์ทั้งในประเทศไทยและในต่างประเทศ เช่น ญี่ปุ่น อเมริกา ออสเตรเลีย และ ยุโรป เป็นต้น

 

 “วิธีการบำบัดสุขภาพแบบผสมผสาน”

SOQI ให้ความสำคัญอย่างมากต่อการผสานพลังงานหลายชนิดเข้าด้วยกัน โดยมีวัตถุประสงค์หลักเพื่อให้ผู้ใช้เกิดความสมบูรณ์ทั้งทางกายและใจจึงกลายเป็นที่มาของ “วิธีการบำบัดสุขภาพแบบผสมผสาน” โดยการใช้อุปกรณ์ต่างๆ และอาหารเสริม ในโปรแกรมการบริการดังนี้
 

 

พิ่มพลังงานจลน์ ด้วย เครื่องออกกำลังกาย ชี่ แมชชีน (Chi Machine) 

อุปกรณ์ชนิดนี้จะใช้หลักของพลังงานกระตุ้นเพื่อให้อวัยวะภายในเกิดการเคลื่อนไหว อาศัยกำลังภายนอกกระตุ้นให้เกิดการทำงานของอวัยวะภายใน ซึ่งจะส่งผลทางตรงให้การไหลเวียนโลหิตดีขึ้น และทำให้เลือดของเรามีออกซิเจนมากขึ้นตามแนวทาง ออกซิเจนบำบัด ดังนั้น ร่างกายจึงสามารถลำเลียงออกซิเจนและสารอาหารไปให้กับเซลส์ในร่างกายได้อย่างมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้น พร้อมๆกับช่วยในการขจัดของเสียออกจากร่างกายผ่านทางระบบขับถ่ายได้ดีขึ้นด้วย

 

เพิ่มพลังงานความร้อน ด้วย เครื่องอบร้อนอินฟาเรดระยะไกล (Far Infared Hot House) 

 

การใช้เครื่องชิ่แมชชีน ควบคู่ไปกับ Hot House จะยิ่งให้ผลดีขึ้น ในการปรับสมดุลของพลังในร่างกายเนื่องจาก Far Infarred Hot House จะให้พลังงานความร้อนในรูปของ    อินฟาเรดระยะไกล(Far Infared Ray) ซึ่งจะช่วยส่งเสริม

 

ระบบการไหลเวียนโลหิต และ เนื่องจากการที่โลหิตประกอบด้วยน้ำเป็น หลัก อินฟาเรดระยะไกล ซึ่งเป็นตัวนำพลังงานความร้อนจะทำให้เกิดการสั่นสะเทือน ทำให้โมเลกุลของน้ำหรือของเหลวในร่างกายแตกตัวเล็กลงและทำให้สารพิษที่รวมตัวกันอยู่ในเลือดเกิดการแตกสลาย จากนั้นร่างกายจะสามารถขับสารพิษเหล่านั้นออกมาทางเหงื่อ/การขับถ่าย ได้ง่ายและมีประสิทธิภาพดียิ่งขึ้นกระบวนการเหล่านี้จะช่วยเร่งให้เลือดของเราสะอาดขึ้นและไหลเวียนได้ดีขึ้น หากเราสามารถให้กระบวนการเหล่านี้เกิดขึ้นอย่างต่อเนื่อง สารพิษต่างๆที่ตกค้างอยู่ภายในร่างกายก็จะได้รับการกำจัดออก สร้างสมดุลให้กับร่างกาย และ ความห่างไกลจากโรคร้ายต่างๆ 

 

 

เสริมพลังงาน ด้วย อาหารเสริมเอนไซม์

 

เอนไซม์บำบัด  ถือเป็นแนวทางการรักษาในแบบแผนธรรมชาติบำบัด หรือ การแพทย์ทางเลือก ที่กำลังได้รับการยอมรับอย่างสูงในปัจจุบัน เอนไซม์มีประโยชน์อย่างไรต่อร่างกาย ก่อนอื่นจะต้องเข้าใจว่า เอนไซม์ทำหน้าที่ช่วยในระบบการย่อยอาหาร หลังจากที่เราทานอาหารเข้าไป ก็จะถูกย่อยสลายโดยเอนไซม์ นอกจากจะช่วยในกระบวนการย่อยอาหารแล้ว ยังปรับสภาพอวัยวะภายในอื่นๆ


เอนไซม์ยังช่วยปรับระดับอุณหภูมิภายในร่างกาย ในทำความสะอาดอวัยวะภายในและมีบาทบาทต่อระบบไหลเวียน นอกจากนี้ยังเป็นประโยชน์ต่อผู้ป่วยที่เป็นปัญหาเกี่ยวกับลำไส้ ช่วยขับพิษในตับ ช่วยในการย่อยสลายแอลกอฮอล์ ระงับไฮโดรเจนออกไซด์ในร่างกาย ซึ่งเป็นสาเหตุของการแก่ก่อนวัย ทั้งยังเป็นสาเหตุของการแตกตัวอย่างผิดปกติของเซลล์นำไปสู่การเกิดของเซลล์มะเร็ง 

การใช้เอนไซม์ในคอร์สสุขภาพของ SOQI Oxygen Hot Spa จะไปช่วยเสริมให้กระบวนการล้างพิษให้มีประสิทธิผลดีขึ้น

 

ดนตรีบำบัด และ สุคนธบำบัด

 

นอกเหนือไปจากวิธีการบำบัดสุขภาพแบบผสมผสานด้วยพลังงานตามที่ได้กล่าวข้างต้น จะช่วยปรับปรุงระบบไหวเวียนและอาการของโรคให้เปลี่ยนแปลงไปในทิศทางที่ดีขึ้นแล้ว การรับรู้ด้วยการฟังท่วงทำนองดนตรีกับการรับรู้ผ่านการดมกลิ่นหอม จะช่วยปรับสภาวะอารมณ์ ขจัดแรงกดดันภายในใจ อาจกล่าวได้ว่า การปรับสภาพทางกายภาพ จะต้องทำให้ความคิดโปร่งใสเป็นอันดับแรก ตามมาด้วยการขจัดความกังวลภายในใจให้หมดไป ก่อให้เกิดมโนทัศน์ในการมองโลกในแง่ดีและมีความสุข วิธีการเช่นนี้ จะช่วยให้ภายในเกิดความสุขและเมื่อ เกิดความแข็งแกร่งทั้งทางกาย ใจ แล้วจะทำให้เรามีกำลังวังชาหรือประสิทธิภาพโดยรวมที่ดีขึ้น ซึ่งจะเป็นแรงขับให้เกิดความกระตือรือร้น ทำให้สามารถดื่มด่ำกับความสุขของชีวิตได้ดียิ่งขึ้น


 

 

 

 

 

 

 
SOQI Oxygen Hot Spa

SOQI Detoxification การล้างพิษร่างกายและจิตใจ article
SOQI Slimming & Weight Control ลดน้ำหนักและกระชับสัดส่วน article
วิธีการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดสายพันธุ์ใหม่ H1N1 article
SOQI Facial Lifting โปรแกรมยกกระชับผิวหน้าCopyright © 2010 All Rights Reserved.