อินฟราเรดกับการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต
ReadyPlanet.com
dot dot
dot
บทความน่าสนใจ
dot
bulletออกซิเจนบำบัด
bulletเอนไซม์บำบัด
bulletสุคนธบำบัด
bulletดนตรีบำบัด
bulletพลัง SO Qi คืออะไร
bulletการแพทย์ทางเลือก
bulletพลังงานกับสิ่งมีชีวิต
dot
การบำบัดด้วยความร้อนจากอินฟราเรดระยะไกล
dot
bulletการบำบัดด้วยความร้อนจากอินฟาเรด
bulletรู้จักกับอินฟราเรดระยะไกล
bulletบทบาทในด้านการบำบัด
bulletอินฟราเรดระยะไกลกับสุขภาพ
bulletอินฟราเรดกับการบรรเทาอาการปวดเมื่อย
bulletอินฟราเรดกับความดันโลหิตสูง
bulletอินฟราเรดกับการควบคุมน้ำหนัก
bulletอินฟราเรดกับภาวะไตวายเรื้อรัง
bulletอินฟราเรดกับการขับถ่ายสารพิษโลหะหนัก
dot
การกระตุ้นบำบัดด้วยกระแสไฟฟ้า
dot
bulletการบำบัดด้วยไฟฟ้าประจุลบ Electro Therapy
bulletการบำบัดด้วย Electro Reflex Energizer
dot
มาตรการต้านมะเร็ง
dot
bulletมาตรการต้านมะเร็งอย่างได้ผล
dot
สินค้าและบริการ
dot
bulletโปรโมชั่นพิเศษ
dot
สมัครสมาชิกรับข่าวสาร

dot
dot
สินค้ายอดนิยม
dot


chi machine - soqi, อุปกรณ์กายภาพ เครื่องจัดกระดูกสันหลัง
Soqi Far Infrared Hot House
วิธีการป้องกันตัวเองจากไข้หวัดใหญ่สายพันธ์ใหม่ H1N1
โปรโมชั่นวันแม่ 2562


อินฟราเรดกับการปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต

การปรับปรุงการไหลเวียนโลหิต
เลือดจะมีความสัมพันธ์ระหว่างสภาพแวดล้อมภายนอกร่างกายกับความแตกต่างของอวัยวะภายใน ขณะที่เลือดไหลเวียนต่อเนื่องนั้นมันจะส่งผ่านสารอาหารและออกซิเจนไปยังอวัยวะภายในและขับของเสียจากกระบวนการสร้างและย่อยสลาย

หากการทำงานดังกล่าวไม่สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อวัยวะและโครงสร้างของร่างกายอาจทำงานได้ไม่เต็มที่ ซึ่งจะทำให้เกิดอาการผิดปกติหลายประการ
เภสัชกรหลายคนได้ชี้ว่าเป็นสิ่งที่ยากมากในการกระตุ้นการไหลเวียนของเลือดโดยการใช้ยา อย่างไรก็ตาม รังสีอินฟราเรดระยะไกลสามารถใช้ในการเพิ่มการไหลเวียนของเลือด เพื่อทำให้การทำงานของเอนไซม์และฟื้นฟูเนื้อเยื่อต่างๆ

นายแพทย์ทาดะ อิคิชิ นักชีวอนามัยช่วยให้ความกระจ่างของความสัมพันธ์ระหว่างรังสีอินฟราเรดระยะไกลกับการไหลเวียนเลือดและภาวะเลือดจาง ท่านกล่าวไว้ว่า “นายแพทย์มักวินิจฉัยอาการภาวะปกติดังกล่าวว่าเป็นภาวะเลือดจาง แต่อาการเหล่านี้โดยปกติแล้วแตงต่างจากภาวะเลือดจางทางคลีนิก ซึ่งสามารถตรวจพบได้ด้วยการทดสอบตัวอย่างเลือดและแสดงให้เห็นว่ามีการลดของฮีโมโกลบินในเลือด ในความเห็นของข้าพเจ้า ภาวะเลือดจางนั้น อ้างอิงการไหลเวียนเลือดที่ไม่ดีนักทั่วร่างกาย อาการเมื่อยล้า และสูญเสียพลังงาน” แต่อะไรคือสาเหตุของอาการที่ว่ามานี้?
เลือด ประกอบด้วยเซลล์และของเหลวเหมือนสารแขวนลอย ซึ่งถูกละลายและแขวนลอยสสารหลายชนิด รวมถึงฮอร์โมนและสารอาหาร รวมทั้งแก๊สที่ละลายแล้ว

ในบางเหตุผลที่เลือดไม่สามารถหมุนเวียนได้อย่างสะดวกทั่วร่างกาย สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนม ซึ่งรวมทั้งมนุษย์อาจจะตายจากอาการช็อค หมดสติ หัวใจจะหยุดเต้น การหายใจจะหยุดลงและสมองจะหยุดทำงาน เหตุผลเหล่านี้ทำให้แพทย์ผู้มีประสบการณ์จะให้ความใส่ใจกับภาวะเลือดจางที่อธิบายไว้เบื้องต้น เลือดมีความสำคัญ มันจะไหลไปอย่างเป็นระเบียบผ่านเข้าสู่ทุกส่วนของร่างกาย
นักวิทยาศาสตร์หลายคนได้ทำการวิจัยเกี่ยวกับการไหลเวียนของเลือด ในเส้นเลือดทั้งหมดนั้น เส้นเลือดที่บางที่สุด(เรียดว่าเส้นเลือดฝอย) นั้น มีความสำคัญมาก สารทั้งหมดจะถูกนำพาผ่านหลอดเลือดใหญ่แต่จะปล่อยเลือดให้ผ่านเข้าสู่ผนังเส้นเลือดฝอย เลือดไม่ได้ไหลในความเร็วเดียวกันตลอดเวลาในเนื้อเยื่อ รูปแบบที่มีความแตกต่างดังกล่าวสำคัญยิ่งต่อชีวิต ระบบการทำงานของการไหลเวียนของเลือดมีความจำเป็นไม่เพียงต่อการมีชีวิตอยู่แต่ยังช่วยทำให้สุขภาพดี

พวกเราส่วนใหญ่วิ่งเหยาะหรือออกกำลังกายเพื่อทำให้ร่างกายสมบูรณ์ เราไม่เพียงแต่ออกกำลังกายเพื่อการขยับเท้าและร่างกายเท่านั้น แต่เราออกกำลังกายเพื่อให้เลือดไหลเวียนได้อย่างมีอิสระ อีกนัยหนึ่งคือ เราออกกำลังกายเพื่อทำให้แน่ใจว่าการไหลเวียนของเลือดเป็นไปด้วยดีในร่างกายของเรา เนื้อเยื่อจะได้รับพลังงานในรูปของสารอาหารและออกซิเจน เพื่อช่วยในกิจกรรมของกระบวนการสร้างและย่อยสลายที่เนื้อเยื่อต้องการและทำให้หัวใจมีสุขภาพดี

ได้แสดงให้เห็นว่าการไหลเวียนของเลือดและการกำเนิดความร้อนโดยการไหลเวียนของเลือดมีความสำคัญต่อสุขภาพและป้องกันโรคร้ายได้ การพัฒนาเครื่องมือที่ใช้รังสีอินฟราเรดระยะไกลได้ตอบสนองความต้องการของมนุษย์ยุคใหม่ซึ่งต้องผจญกับความวุ่นวายในกิจกรรมในชีวิตประจำวัน
 
การบำบัดด้วยอินฟราเรดระยะไกล

รู้จักกับอินฟราเรดระยะไกล
อินฟราเรดระยะไกลกับสุขภาพ
บทบาทในด้านการบำบัด
อินฟราเรดกับการขับสารพิษโลหะหนัก
อินฟราเรดกับภาวะไตวายเรื้อรัง
อินฟราเรดกับการควบคุมน้ำหนัก/ลดไขมันส่วนเกิน
อินฟราเรดกับความดันโลหิต
อินฟราเรดกับการบำบัดอาการปวดเมื่อยเรื้อรังCopyright © 2010 All Rights Reserved.